http://blocs.esquerra.cat/jordiramon

A partir d'ara em podeu trobar a http://blocs.esquerra.cat/jordiramon[@more@]1 comentari

Esquerra amb els pobles

Ahir vàrem començar una sèrie de visites als pobles agregats, començàvem a La Figuerosa, i passarem per la majoria dels pobles agregats del nostre municipi.

 

Durant aquestes trobades, presentem als vens i veïnes, les propostes que Esquerra vol impulsar en aquests pobles. També la feina que s’ha fet des de la regidoria de pobles agregats que ha portat el regidor d’Esquerra Jordi Porta, natural d’El Talladell i com ha demostrat amb una gran sensibilitat pels pobles.

 

En aquesta passada legislatura s’ha promocionat, com no s’havia fet mai, l’autogestió dels pobles, el compromís electoral que vàrem assolir en les passades eleccions municipals, de facilitar la creació d’EMDs (entitats municipals descentralitzades) en aquells pobles que ho sol·licitessin, s’ha fet realitat al poble d’El Talladell, el primer dels pobles que ha volgut assolir aquesta responsabilitat. Però alhora també, s’ha potenciat l’autogestió dels diferents pobles amb la creació de les juntes de gestió i amb l’increment que han experimentat les aportacions municipals a cada poble per a millorar els seus serveis.

[@more@]

Per primera vegada, aquesta legislatura s’ha consultat a les diferents juntes de gestió, les inversions que volien que s’impulsés a cada poble, i hem aconseguit fer una gran inversió en cada un en aquesta legislatura, inversió que com no podia ser d’una altra manera ha estat la que volien a cada poble.

 

El compromís d’Esquerra en aquests propers quatre anys serà el de continuar potenciant l’autogestió dels nostres pobles i millora els serveis que els hem de continuar oferint des de Tàrrega ja siguin de transports públic, socials, sanitaris de lleure….

 

En definitiva Esquerra vol potenciar tots i cada un dels pobles del municipi, creiem amb el seu potencial i amb la seva gent.20s comentaris

El nostre model de ciutat, la nostra Tàrrega

En aquesta última legislatura l’Ajuntament de Tàrrega, ha aprovat el POUM (pla d’ordenació urbanística municipal), aquest fet, obre la possibilitat de dissenyar com ha de ser el creixement de la nostra ciutat a nivell urbanístic. La definició dels plans parcials que es generaran a partir d’aquest POUM, dibuixaran el model de ciutat dels propers anys.

Un altre dels esdeveniments que de ben segur ha de marcar la fisonomia de la nostra ciutat, en els propers anys, és la reforma de l’antiga NII, dependrà de quin tipus de reforma aprovem, que aquesta via esdevingui un punt dinamitzador del centre de la nostra ciutat.

Des d’Esquerra volem que aquests nous planejaments apostin per un creixement responsable, rigorós i sostenible que ens porti un model de ciutat acollidora i que prioritzi la relació entre les persones. I ho volem portar a terme potenciant els espais per a vianants, amb voreres més amples; generant nous carrils per a les bicicletes; dissenyant vials on sigui compatible l’espai pels cotxes i pels vianants i fent que el projecte de reforma de la NII la converteixi en un dels indrets més acollidors de la nostra ciutat.

[@more@]

I és que la reforma d’aquesta via és un dels reptes que volem afrontar aquesta propera legislatura, volem que esdevingui una eina que potenciï el comerç urbà. Creiem que cal potenciar el petit i mitjà comerç instaurat en trama urbana com a dinamitzador de les nostres ciutats i pobles; que es converteixi també en un bon eix per a l’oci i en la columna vertebral que potenciï les relacions entre persones, en definitiva, que deixi de ser una carretera per convertir-se en el centre neuràlgic de la nostra ciutat.

Des d’Esquerra volem que aquesta ciutat agradable la sigui per a tots els ciutadans i ciutadanes. Un bon model de ciutat és el que no posa traves ni obstacles, ans al contrari possibilita que tota la ciutadania s’hi senti còmode i a gust. Per tant, perquè aquesta millora de la nostra ciutat sigui completa des d’Esquerra volem portar a terme un pla d’accessibilitat, que trenqui les barreres existents als nostres carrers i edificis, arranjant de forma planificada les deficiències tant en els edificis públics com a la via urbana per fer accessible la ciutat i les dependències públiques a tothom.

Per millorar la fisonomia de la nostra ciutat, caldrà actuar en aquell punts que no donen una bona imatge de la ciutat, és per això que ens comprometem a actuar en els solars abandonats i els edificis envellits, oferint als propietaris la possibilitat de dinamitzar les actuacions i les inversions necessàries per rehabilitar edificis, façanes i comerços als pobles i als cascos antics.

El nostre repte és que aquesta Tàrrega canviant esdevingui més vital i agradable per a totes i tots.2s comentaris

Presentació dels dotze compromisos per Tàrrega

Dijous passat presentàvem, amb l’assistència del president d’ERC Josep-Lluis Carod-Rovira, la candidatura d’esquerra a Tàrrega i els dotze compromisos, que resumeixen el programa electoral amb que ens presentem a les properes eleccions municipals.

visiteu les presentacions de la candidatura i els dotze compromisos a l'apartat d'enllaços d'aquest bloc

[@more@]

24s comentaris

Polítiques culturals i de patrimoni

Tàrrega és una ciutat amb una bona salut cultural, el gran número d’associacions culturals amb que  compta la nostra ciutat és una bona mostra de què aquesta afirmació és certa. Com també ho és que la fira del teatre ha estat un bona impulsora d’aquesta inquietud cultural i ha estat també la causa que ha exterioritzat la imatge de Tàrrega com a ciutat cultural.

 

Des d’Esquerra Republicana volem assumir el repte que suposa potenciar la vida cultural de la nostra ciutat. Per fer-ho potenciarem les manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també totes les expressions cultural de nova creació, des de l’Ajuntament recolzarem totes aquelles iniciatives noves i de nous creadors, per millorar la diversitat cultural.

 

És necessari que aquests propers anys Tàrrega millori les infraestructures i els serveis culturals. Per a fer-ho possible, des d’Esquerra ens comprometem a fer realitat el nou teatre – auditori i l’espai d’arts que està projectat a l’antiga farinera Balcells, aquest ha de ser un nou punt de projecció cultural, que  millorarà les infraestructures disponibles per a la fira del teatre i posarà a disposició de les entitats i de nous creadors culturals els serveis necessaris per a portar a terme la seva tasca.

[@more@]

Des d’Esquerra també considerem necessari facilitar la participació en la cultura per part de tota la ciutadania. És imprescindible promoure l’antic edifici de correus com  un espai d’intercanvi cultural, així com habilitar nous espais com els antics magatzem de RENFE, el qual des d’Esquerra volem que esdevingui un centre cívic. En aquests espais hi potenciarem tot tipus de promocions culturals, algunes de les nostres propostes són la creació d’una Aula Municipal de Teatre, potenciar la promoció de les figures culturals locals, programar activitats culturals accessibles per persones invidents, amb dificultats auditives,… promovent un intens intercanvi cultural entre les diferents cultures existents a Tàrrega amb la major implicació de persones nouvingudes.

 

En aquesta voluntat de promoure i invertir en cultura, no podem obviar la necessitat de tenir cura i impulsar el nostre patrimoni. La feina que s’ha estat duent a terme des del museu de la nostra ciutat aquest darrers anys, per tal de recuperar i documentar aquest patrimoni ha estat excel·lent; ens comprometem a continuar impulsant aquesta tasca i potenciar-la, per la riquesa cultural que representa. Els projectes museogràfics de la fàbrica Trepat i el molí del Codina són un bon exemple de les possibilitats que tenim com a ciutat, per a promoure el nostre llegat. En el nostre programa electoral ens comprometem a fer-los realitat a més d’engegar nous plans de millora i d’inversions per a recuperar l’entorn del castell, el pou del gel i la plaça Sant Antoni.

En definitiva la gent d’Esquerra creiem en la necessitat de promoure la cultura a la nostra ciutat, fer-la des de totes les expressions culturals possibles, per tal que la vida cultural de la nostra ciutat sigui més rica i més plural i és per això que els compromisos que assumim a nivell cultural són un dels pilars del nostre programa.

17s comentaris

Millorar el transport públic

Ahir vàrem aprovar a la comissió de foment del Congrés de Diputats, una proposició no de llei, per tal d’instar al govern espanyol, a emprendre les mesures necessàries per a prolongar la línia de tren de Lleida a Cervera fins a Sant Guim de Freixenet. La iniciativa, presentada per Esquerra, insta a que el tren denominat popularment “el cerverí” iniciï i finalitzi el seu trajecte al municipi de Sant Guim, d’aquesta manera el recorregut unirà totes les poblacions lleidatanes que es troben a la línia Lleida – Manresa.

[@more@]

Sant Guim està experimentant un important creixement, tant econòmic com de població, part d’aquest augment de població que ha hagut d’assumir, ha estat fruit de l’arribada de població immigrada. L’ampliació del transport per ferrocarril, l’únic transport públic amb que compta la població, facilitaria el desplaçament dels seus ciutadans i ciutadanes cap a Lleida, ja que actualment es veuen obligats a utilitzar el transport privat per a realitzar gestions amb la seguretat social, la hisenda pública, la sanitat, l’ensenyament, de tems laborals o d’estrangeria, entre d’altres. 

Confio que el govern compleixi aquest mandat del Congrés, potenciarem d’aquesta manera el transport públic i l’oblidada línia de fèrrea Lleida – Manresa.

 

2s comentaris

Polítiques per a la ciutadania

El programa que presentem des d’Esquerra Republicana per a les properes eleccions municipals té, com no podia ser d’altra manera, un marcat caire social. En una societat on cada vegada hi ha més gent gran, on els infants i joves necessiten més serveis, en què cal potenciar el paper de la dona per arribar a una veritable igualtat, on és imprescindible assumir una política d’acollida per als nouvinguts, pautada, seriosa i gens demagògica, un dels reptes col·lectius més important que hem d’afrontar, n’estem convençuts, és millorar els serveis envers la ciutadania.

[@more@]

Per assumir aquest repte, la gent que conforma la candidatura d’Esquerra es compromet a millorar la política educativa de la nostra ciutat, consolidant Tàrrega com a referent educatiu de les terres de ponent, millorant les infraestructures educatives per tal d’assumir l’augment d’alumnat, però també per aconseguir més oferta i de més qualitat. Potenciarem l’Oficina d’Escolarització Municipal i el Pla Educatiu d’Entorn, així com les polítiques necessàries que assegurin una bona cohesió social a les escoles. Treballarem per oferir un bon servei educatiu per a totes les franges d’edat, des de les escoles bressol fins a la formació per a adults, potenciarem la nova escola d’adults i les formacions en noves tecnologies.

Ens comprometem també a destinar els recursos necessaris per a incrementar els serveis a la gent gran. El nou Parc Sanitari i Social, que en els propers anys serà una realitat, farà, sense cap mena de dubte, que es millorin aquest serveis: comptarem amb un nou sociosanitari, una nova residència de gent gran i un centre de dia. Caldrà també que augmentem els recursos en els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència a la gent gran que viu sola, creant serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que responguin a les necessitats de les persones amb dependència.

Els nostres compromisos, pel que fa a les polítiques per al foment de la salut, es basen en la necessitat de disposar de més i de nous serveis mèdics que donin resposta a l’augment de població. Caldrà destinar recursos a la prevenció i promoció de la salut i difondre cultura sanitària a la població –la pràctica de l’esport hi jugarà un paper rellevant–; per això augmentarem les actuacions esportives destinades a totes les edats, potenciant els programes d’exercici físic.

Volem portar a terme una veritable política de promoció de la igualtat entre dones i homes. Durem a terme polítiques actives per garantir aquesta igualtat, creant un servei integral d’atenció a les dones, incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques municipals i garantint la no-discriminació per raons de gènere.

Un dels reptes que a Esquerra creiem que s’ha d’assumir amb seriositat, i que assumirem, és la política de recepció de les persones nouvingudes, que s’ha de basar en els valors de la ciutadania i la identitat de la societat d’acollida, com a eina fonamental per a assolir la cohesió social. Potenciarem activitats d’intercanvi cultural que permetin l’empatia i la descoberta mútua. Per portar a terme aquests objectius tant necessaris, Esquerra continuarà potenciant l’Oficina d’atenció a la nova ciutadania i el Consell d’acollida, que estarà format per tots els agents implicats per promoure i assessorar els nous ciutadans i ciutadanes.

A Esquerra creiem en la necessitat de fomentar els serveis a les persones, per això ens hi comprometem i treballarem per a aconseguir-ho. Els objectius: més benestar, més qualitat de vida, més justícia social per tothom.

37s comentaris

Tàrrega, tot un repte

Article publicat al quinzenal "Comarques de Ponent"

En un cap de setmana mogut, informativament parlant, ha quedat clar que les eleccions municipals ja són aquí mateix. Qui més qui menys ja ha presentat la seva llista electoral, i Esquerra ho va fer divendres passat en un acte reservat a la premsa. La presentació pública la deixem per la setmana vinent, acte en que comptarem amb la presència del president del partit, Carod-Rovira.

És hora, doncs, d’una banda de fer balanç del que s’ha fet en els darrers quatre anys, però de l’altra de veure quins projectes té cadascuna de les formacions que es presenten en aquests comicis i, sobretot, de quina capacitat tenen per dur-los a terme, més enllà de les promeses de tot tipus que es podran realitzar.

Cap d’aquestes dues coses, però, les faré aquí i ara, car cal molt més temps i espai del disponible en aquest espai del Comarques. Em limitaré a esmentar que la gent que conforma la nostra llista està abastament formada, i que l’equilibri entre joventut i experiència, empenta i enteniment, és l’ideal per tirar endavant els projectes que tenim entre mans.

Sempre s’ha dit que en unes eleccions municipals no compta tant el valor de les sigles de cada candidatura, com el de les persones que la integren i de la confiança que mereixen per part dels seus conciutadans. Crec, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament, que la nostra aportació s’ha notat en positiu, i molt, en el govern de l’Ajuntament de Tàrrega.

[@more@]

Hem rebut moltes crítiques, i en seguirem rebent, és clar, per molt diversos motius. I algunes amb fonament. Procurarem millorar personalment per poder servir millor la ciutat. Però no podem deixar d’observar que bona part d’aquestes crítiques s’han deixat sentir en els darrers mesos, just quan es començava a albirar el perfum de les eleccions, i per tant creiem que més enllà d’aquelles que són justes –i necessàries!-, la majoria es sustenten en altres interessos partidistes que res tenen a veure amb el perfeccionament real de la feina feta des de l’Ajuntament.

La gent d’Esquerra en general, i els regidors en particular, hem estat sempre oberts a escoltar tothom que ens ha volgut comentar qualsevol cosa, particular o d’interès general, i ningú podrà dir mai el contrari. Sense faltar a la veritat, és clar.

Tenim per davant una nova etapa de creixement de Tàrrega, i això suposa per tots un gran repte, per tal de trobar la manera que aquest creixement sigui el més harmoniós possible. I no sempre resulta fàcil trobar els equilibris necessaris entre els interessos de tots els sector ciutadans.

D’aquí neix el nostre lema per a aquesta campanya: Tàrrega, tot un repte. Un repte que jo, com a cap de llista, i tota la bona gent d’Esquerra que m’acompanya, ja sigui des de la pròpia llista o des de fora, estem disposats a assumir com un repte personal. Volem una Tàrrega més pròspera, més justa, amb més igualtat, amb més oportunitats per als joves, amb millors condicions per als més grans.

Una Tàrrega, en definitiva, on el benestar dels ciutadans i els serveis municipals de qualitat siguin l’eix central de les polítiques executades des de l’Ajuntament.

1 comentari

Commemorem el 14 d’abril de 1931

El passat dissabte, celebràvem des de la secció local d’esquerra de Tàrrega, el 76è aniversari de la proclamació de la república catalana. Com ja va sent habitual en els darrers anys, commemoràvem el 14 d’abril amb un acte, que entrellaçava l’aspecte més festiu de la diada amb la necessitat de recordar la nostra memòria històrica. En aquesta ocasió vàrem portar a terme una taula rodona amb la participació de l’historiador targarí Gerard Corbella i el nostre portaveu al Congrés, en Joan Tardà.

[@more@]

El Gerard ens va mostrar la biografia de cinc persones de la nostra ciutat, que per haver defensat la república, o el que és el mateix, la llibertat i la democràcia o haver estat representant d’Esquerra Republicana al nostre Ajuntament, van patir exili i repressió i que des d’aleshores han estat malauradament massa oblidats. Caldrà que portem a terme les accions necessàries perquè la nostra ciutat recordi, com es mereixen, els que un dia van ser els seus representants.

El Tardà va exposar, amb la passió que tant el caracteritza, quina ha estat la tramitació de la tan esperada Llei de la Memòria Històrica, i el perquè de la nostra posició contrària a un projecte de llei que ha defraudat fins i tot els més optimistes i que ni es planteja anular les causes sumaríssimes de les víctimes del  franquisme. Una gran decepció i una veritable llàstima. Recordar-vos que a CIU aquest projecte de llei ja li està bé tot hi haver reclamat al Congres l’anul·lació del judici a Carrasco i Formiguera.

Aquesta ha estat un any més l’aportació que fem la gent d’Esquerra de Tàrrega en  un 14 d’abril, per tal de recuperar la tan necessària memòria històrica, a la que també hi ajudarà el monolit que hi ha des de dissabte a la nostra ciutat i que recorda a totes les dones i homes que varen lluita en defensa de les llibertat i la democràcia.

 

33s comentaris

Polítiques de joventut

El passat cap de setmana vam dur a terme les segones jornades d’orientació laboral per a joves. Aquesta segona edició del Fem feina a Tàrrega ha constat de quatre ponències en les que s’ha informat als i les joves sobre treballar i estudiar a l’estranger, els avantatges i inconvenients del teletreball, quin és el mercat laboral actual a les comarques de Lleida i la sortida laboral en èpoques d’estiu a les nostres comarques.

El fem feina pretenia ajudar al jovent de la nostra ciutat en la difícil tasca de compaginar estudis i feina, mostrar-los noves eines per a fer-ho, com la possibilitat d’introduir-se en el món del teletreball i mostrar-los quines són les possibles sortides laborals en el nostre entorn amb l’objectiu d’orientar-los per tal que la seva formació estigui adreçada a tenir un bon futur laboral.

[@more@]

Aquestes jornades d’orientació laboral formen part del Pla Local de Joventut que hem estat portant a terme des de la regidoria de joventut. El món laboral és una de les inquietuds que tenen les i els joves, com també ho és la possibilitat de poder accedir a un habitatge compatible amb la seva realitat econòmica, és per aquest motiu que la borsa d’habitatge jove que hem posat en marxa des de la regidoria ha estat també una altra de les accions centrals del Pla Local de Joventut.

Des d’Esquerra Republicana ens comprometem en el nostre programa electoral, per a les properes eleccions a municipals, a impulsar un seguit de politiques de joventut que ajudin, a aquest sector de la població, a encarar amb més recursos i estratègies les seves necessitats reals.Per  tal de millorar la seva inserció laboral potenciarem la informació, promourem programes de formació que facilitin la transició entre estudis i món laboral, i adreçarem la formació de la nostra ciutat en aquelles àmbits on l’oferta laboral del nostre entorn faciliti l’accés al món laboral, així com també assessorarem a la joventut emprenedora que vulgui iniciar la seva pròpia empresa.

En els propers anys volem augmentar la promoció pública d’habitatge de lloguer adreçat a joves, potenciar encara més la borsa d’habitatge jove, cal facilitar-los el dret d’assolir un habitatge digne.Tàrrega es una ciutat que compta amb una bona oferta educativa, potenciar i millorar aquesta oferta és una bona manera de fer politiques de joventut, com ho es també vetllar per la qualitat de l’oferta d’activitats de caràcter formatiu, cultural, lúdic o esportiu; així com posar a disposició les infraestructures necessàries, per tal que aquestes activitats i sobre tot les de la pròpia iniciativa del jovent de Tàrrega, es puguin portar a terme amb les millors condicions. Un bon exemple d’aquesta millora de les infraestructures per a joves és el projecte que està portant a terme l’Ajuntament a les instal·lacions del mercat municipal per tal de convertir les antigues cambres frigorífiques en sales d’assaig per a grups municipals.

És necessari implementar politiques de salut destinades a la població més joves, una bona informació i assessorament els ha d’ajudar a encarar qüestions pròpies de la seva edat en temes com: els trastorns alimentaris, les drogues, les relacions afectives,…

En definitiva des d’Esquerra assumim el repte que suposa facilitar als joves i les joves de Tàrrega major benestar i millors perspectives de futur.

26s comentaris